2008

23 Januari                    Släktforskarprogrammet Disgen

27 januari                     Årsmöte: Minnen som Bleknar, dokumentär

5 Mars                           Minnen som Bleknar, dokumentär

12 Mars                         Båtsmän, Historia från förr

23 April                         Gamla Sölvesborg

26 April                          Studiebesök på Landsarkivet

2 Juli                              Killebom: Forskning

3 Juli                              Årets släkttavla – Bror ”Borre” Carlström

Rune & Bitte Jönsson

Martin Midander

Martin Midander

Maj-Britt Sundin

Peter Sjögren

Lund

Sternska Villan, Samarbete med PRO, SV, Varvshistoriska föreningen och Visans vänner

Sternska Villan


Föreningen Borres Vänner fick mottaga antavlan för Bror ”Borre” Carlström.

Borremuseét

Bror ”Borre” Carlström fick på 1960-talet ena hälften av Sölvesborgs stads kulturpris. Han kallade sig själv ”tusenkonstnär”, han fick nämligen 1000kr! Konstnären Borre Carlström levde och verkade under tiden 1907-1976. Borre var mångkunnig, han var inte bara tidningstecknare, utan även en skicklig träsnidare, som kakelugnsmakare en skicklig yrkesman och en historieberättare med ”hemmasnickrade” historier.

Genom sällskapet Borres Vänner har hans efterlämnade livsverk tillvaratagits och kan genom utställningen på Tingshuset visa en del av hans många och roande skämtteckningar samt träskulpturer mm.

4 Juli                             Killebom: Forskning

5 Juli                             Killebom: Forskning

 

10 September             Hemsidan Torsöhus, Släktforskning på Torsö

17 September            Information om Släktforskning med datorn som hjälp

22 Oktober                  Om konsten att hitta källor till historien

8 November                Arkivens Dag

19 November              Under moderns sömn och i hennes säng

Slottslängorna, Varvshistoriska föreningen och Visans vänner

Sternska Villan, Varvshistoriska föreningen och Visans vänner

 

Birgitta Thorö

Styrelsen på SRF, Synskadades Förening

Hans Milton i Konsthallen

Ingegerd Höglund i Kommunarkivet

Bodil Persson

X