Arrangemang 2008

Borremuseét

Bror ”Borre” Carlström fick på 1960-talet ena hälften av Sölvesborgs stads kulturpris. han kallade sig själv ”tusenkonstnär”, han fick nämligen 1000kr! Konstnären Borre Carlström levde och verkade under tiden 1907-1976. Borre var mångkunnig, han var inte bara tidningstecknare, utan även en skicklig träsnidare, som kakelugnsmakare en skicklig yrkesman och en historieberättare med ”hemmasnickrade” historier.

Genom sällskapet Borres Vänner har hans efterlämnade livsverk tillvaratagits och kan genom utställningen på Valjeviken visa en del av hans många och roande skämtteckningar samt träskulpturer mm.


Föreningen Borres Vänner fick mottaga antavlan för Bror ”Borre” Carlström.

X