2009

28 Januari        Brännvinskungen Smith och hans fantastiska liv

25 Februari      Årsmöte: Historier och skrönor från Lister

11 Mars            Ysane & Norje – byar med rötter i medeltiden

22 April             Djupdykning i familjens historia

3 Juli                  Killebom: Forskning

4 Juli                  Årets släkttavla – Tommy Sandberg

 

23 Augusti        Hemvändardag i Norje-Ysane

9 September   Sveriges fattigaste period ”Luffarepoken”

21 Oktober      Vackra vykort – vänliga rader

23 Oktober       Information om Släktforskning med datorn som hjälp

10 November   Måndagsgruppen Studiebesök

14 November  Arkivens Dag

18 November  Till flydda tider återgår min tanke än så gärna

 

Johnny Karlsson – Olofström

Dan Eriksson

Arne Sonesson

Torsten Lindell

Församlingshemmet

Utdelas vid invigningen av Fyra årstiders park

 

Norje Tingshus

Hönsalotta & Snacke Per från Målerås på Scalabiografen

Lars Bolin visar sin vykortsamling

Styrelsen, SPF-Valjeviken 

Sjöfartsmuseét

Ingegerd Höglund i Kommunarkivet

Ove Johnsson

X